Janeczka_bw.jpg

Z głębokim smutkiem żegnamy Dr Janinę Klimczuk, dla większości z nas po prostu Panią Janeczkę. Dr Janina Klimczuk pracowała w Zakładzie Genetyki UW (obecnym Instytucie Genetyki i Biotechnologii) prawie od samego początku jego istnienia. Brała udział w wychowaniu wielu pokoleń studentów i pracowników naszego Instytutu. Była dobrym, życzliwym człowiekiem, nigdy nie odmówiła pomocy lub dobrej rady. Zawsze pamiętała o czekoladkach na nasze imieniny czy urodziny i ciasteczkach dla naszych dzieci.

Pracownicy Instytutu Genetyki i Biotechnologii.

Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Wawrzyszewskim w piątek 13 marca, poprzedzony mszą świętą w kościele parafii Św. Marii Magdaleny przy ulicy Wólczyńskiej 64. Nabożeństwo żałobne rozpocznie się o godz. 13.00.

 

 

Witamy na stronach Instytutu Genetyki i Biotechnologii

Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

 

Laboratorium Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW jest jednostką badawczą o długoletniej tradycji. Zakład Genetyki powstał w 1957 roku jako część Instytutu Botaniki, a na początku 2006 roku przekształcił się w Instytut Genetyki i Biotechnologii. Jesteśmy pierwszym ośrodkiem, w którym na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozpoczęto klonowane genów w Polsce. Możemy pochwalić się jedną z pierwszych w Polsce publikacji w "Nature" w 1974 roku.

W laboratorium, położonym w budynku dzielonym z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN dysponujemy pełnym wyposażeniem do standardowych technik biologii molekularnej. Część wyposażenia dzielimy z IBB PAN.

Nasze badania koncentrują się na takich tematach, jak regulacja ekspresji genów w różnych organizmach, obróbka mitochondrialnego RNA u drożdży i człowieka, zastosowania genetyki w badaniach populacyjnych i archeologicznych i choroby mitochondrialne człowieka. 

Pracownicy i doktoranci Instytutu prowadzą szereg zajęć dydaktycznych dla studentów Wydziału Biologii UW, a także gościnnie na innych wydziałach.

Przy Instytucie działa Koło Naukowe Biologii Molekularnej, wspieramy także studentów z innych kół naukowych na Wydziale Biologii.