Grupa badania kompleksów białkowych w metabolizmie RNA

Kierownik

dr hab. Andrzej Dziembowski, prof. UW


Tematyka badań

 


 

Współpraca zagraniczna

  •  Dr Bertrand Séraphin, CNRS, Francja

 


Wsparcie badań

  • Grant

 Wybrane publikacje

  1. Dziembowski A, Lorentzen E, Conti E, Seraphin B.
    A single subunit, Dis3, is essentially responsible for yeast exosome core activity.
    Nat Struct Mol Biol. 2006 Dec 17