prowadzący: prof. dr hab. Piotr P. Stępień, prof. dr hab. Ewa Bartnik, dr Dorota Hoffman-Zacharska

Na zajęciach poruszane są następujące zagadnienia 1. Problematyka definicji śmierci, etyka przeszczepów, psychologia przeszczepów. 2. Etyka badań DNA, Deklaracje UNESCO i Konwencja Biomedyczna Rady Europy. 3. Problemy związane z GMO. 4. Testy genetyczne, farmakogenomika, genetyka pacjenta, tajność danych, dyskryminacja i stygmatyzacja genetyczna. Predyktywność testów DNA. 5. Problemy etyczne biobanków. 6.Status etyczny zarodka. Diagnostyka prenatalna i preimplantacyjna, zapłodnienie in vitro. 7. Status etyczny komórek macierzystych. Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste. 8. Eutanazja czynna i bierna, opieka paliatywna, terapia uporczywa. 9. Modyfikacje genomu człowieka. 10. Wartość predyktywna testów. 11. Badania kliniczne. Etyka placebo. 12. Patenty 13. Rewolucje naukowe w medycynie 20 i 21. wieku.