Wykład (30 godzin) prowadzi prof. dr hab. Piotr Stępień i prof. Paweł Łuków 

Zajęcia kończą się egzaminem dla osób zaliczających ten wykład jako obowiązkowy. Dla studentów zaliczających wykład monograficzny obowiązuje zaliczenie na obecność.