Strona przedmiotu w USOS.


Materiały do ściągnięcia:

Wykłady: różnorodność genetyczna człowieka i ewolucja:

1. Różnorodność genetyczna człowieka 1 - genomy i dziedziczenie wieloczynnikowe.

2. Różnorodność genetyczna człowieka 2 - genomy, ewolucja i historia człowieka.

(P. Golik 2019/20).

 

Prezentacja z ćwiczeń Mapowanie genów człowieka (PL): Genetyka człowieka mapowanie I PL.pdf

Materiały z ćwiczeń z mapowania i analizy asocjacji: 1, 2, 3. 

 

Prezentacja z ćwiczeń Dobór naturalny w ewolucji człowieka (PL): Genetyka_czl_ewolucja_cwiczenia_PL.pdf

Wyniki analizy ADMIXTURE populacji ludzkich na podstawie całogenomowych macierzy SNP (dane dostępne tu) (Lazaridis, I., et al., 2014, Nature 513, 409–413) dla K=10, wykres z programu PopHelperPophelperStructure_v1.0.10_Barplot.pdf

 

 

Presentation on human linkage analysis (EN): linkage_EN_15.pdf

Presentation on natural selection in human evolution (EN): Genetyka_czl_ewolucja_cwiczenia_EN.pdf