Ćwiczenia (90 godzin) prowadzą pracownicy Instytutu pod kierownictwem dra Piotra Borsuka.

Zajęcia kończą się egzaminem. Studenci sporządzają opis doświadczenia przeprowadzonego w ramach ćwiczeń.

Zajęcia są obowiązkowe dla trzeciego roku specjalizacji Biologia Molekularna i Biotechnologia

Wymagania do fakultetu: Genetyka - wersja duża (D)

 

Program ćwiczeń

 • Sprawy organizacyjne - zapoznanie się ze zwyczajami ZGUW.
 • Wprowadznie do doświadczenia.
 • Analiza komputerowa - metody. Projektowanie doświadczenia in silico.
 • Reakcja PCR, przygotowanie wektora (defosforylacja)
 • Elektroforeza produktu PCR i strawionego, defosforylowanego wektora. Izolacja wstawki. Ligacja.
 • Analiza ligacji i transformacja - elektroporacja i przygotowanie bakterii chemokompetentnych.
 • Analiza transformantów. Mikrolizaty i elektroforeza.
 • Analiza restrykcyjna mikrolizatów. Mapy restrykcyjne. Transformacja E. coli chemokompetentnych.
 • SDS-PAGE, Western-blot, barwienie.
 • Dokończenie Western-blot, omówienie wyników. Omówienie formy sprawozdania.
 • Northern-blot, podsumowanie Western-blot. Seminaria zaliczeniowe.