Strona przedmiotu w USOS.


Materiały do ściągnięcia:

Wykłady w formacie PDF:

Z uwagi na zdalne prowadzenie wykładów zapraszamy do nagrań na stronie IGiB video - https://video.igib.uw.edu.pl/browse/regulacja-ekspresji-gen-w-2021/