Dyplomanci I stopnia uczestniczą w seminarium licencjackim.

Studenci I i II roku studiów magisterskich uzupełniających (drugiego stopnia) uczestniczą w seminariach magisterskich.

Za seminaria I roku M.U. odpowiada prof. dr hab. Joanna Kufel, a za seminaria II roku M.U. odpowiada prof. dr hab. Ewa Bartnik.