Człowiek i geny

Zajęcia przeznaczone są dla studentów Kolegium Artes Liberales, MISH i kierunków humanistycznych oraz społecznych, którzy chcą poszerzyć wiedzę o genetyce człowieka.

Prowadzący: prof. Ewa Bartnik i prof. Paweł Golik

Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie prezentacji na końcowych zajęciach. 

Plan i materiały z wykładów

Wykład  (Paweł Golik):Podstawowe pojęcia i historia genetyki 1.

Wykład  (Paweł Golik): Podstawowe pojęcia genetyki 2. Zmienność prawidłowa i patologiczna u człowieka. Zaburzenia chromosomowe. 

Wykład (Paweł Golik): Podstawy genetyki człowieka 3. Cechy jednogenowe a cechy wieloczynnikowe. Asocjacje. 

Wykład  (Paweł Golik): Czy różnorodność genetyczna człowieka uzasadnia podziały rasowe?

Wykład  (Paweł Golik): Modyfikacje genetyczne 1: rośliny i zwierzęta. GMO.

Wykład (Paweł Golik): Modyfikacje genetyczne 2: człowiek. Eugenika.

 

Materiały do zajęć o GMO:

O źródłach lęku przed GMO: Blancke i wsp. (2015), Fatal attraction: the intuitive appeal of GMO opposition. 

GMO, wykład "Polityka".