Podstawowe pojęcia genetyki i biologii molekularnej - plan wykładów:

Semestr I

Wykład 1: Podstawy genetyki. Miejsce genetyki wśród nauk biologicznych. Zarys historii badań nad dziedzicznością. Genetyka klasyczna. Prawa Mendla. Chromosomowa teoria dziedziczenia. Mapowanie genetyczne. Komplementacja. 

Wykład 2: Metody i strategie genetyki i genomiki. 

Wykład 3: Mutacje w ujęciu genetycznym. Interakcje genetyczne. Interaktomika i biologia systemów.

Wykład 4: Podstawy genetyki molekularnej 1. Replikacja, mutageneza, naprawa DNA, rekombinacja.

Wykład 5: Podstawy genetyki molekularnej 2. Ekspresja genu. Przełączniki genetytczne i podstawy genetyki rozwoju i różnicowania.

Wykład 6: Genetyczne podstawy ewolucji. Elementy genetyki populacji i podstawy ewolucji molekularnej.

Animacja przedstawiająca mechanizm replikacji

Animacje przedstawiające mechanizm translacji

 

Konwersatoria:

Konwersatorium1_2016.pdf

Konwersatorium2_2016.pdf

Konwersatorium3_2016.pdf

 

Materiały dodatkowe:

Strona prezentująca podstawowe koncepcje genetyki w przystępnej formie.

Popularny artykuł (P. Golik)  o problemie nadmiaru danych podejściu systemowym w biologii.

Dla zainteresowanych biologią syntetyczną i modyfikowaniem kodu genetycznego:

Klasyczna publikacja o teście Lurii-Delbrücka ze współczesnym komentarzem:
Luria, S. E., M. Delbrück, 1943, Mutations of bacteria from virus sensitivity to virus resistance. Genetics 28: 491–511.

Artykuł o historii pojęcia "epistaza":
P.C. Philips, 1989,The Language of Gene Interaction, Genetics 149: 1167–1171.

Artykuł o epistazie:
Roth, F.P., Lipshitz, H.D., Andrews B.J., 2009, Q&A: Epistasis, Journal of Biology 8:35.

Artykuł przeglądowy o współczesnych metodach badania interakcji genetycznych:
Boone, C., Bussey, H., Andrews, B.J., 2007, Exploring genetic interactions and networks with yeast, Nat. Rev. Genet. 8: 437-449. 

Książka A.-L. Barabási - "Network science" 

 

Program do symulacji genetyki populacji.

 

 

Semestr II

Wykład 1: Podstawy genetyki człowieka.

Wykład 2: Zaburzenia chromosomowe. Cechy wieloczynnikowe 1.

Wykład 3: Cechy wieloczynnikowe - GWAS, asocjacje, wielogenowe współczynniki ryzyka.

Wykład 4: Genetyczne podstawy nowotworów.

Wykład 5: Paleogenomika.

Wykład 6: Genetyka, inżynieria genetyczna i spoleczeństwo