Mechanizmy ewolucji I

Przedmiot dla studentów studiów II stopnia na kierunku biologia. Zajęcia prowadzone są w semestrze zimowym.

Koordynatorem przedmiotu jest prof. dr hab. Paweł Golik.
Wykłady prowadzone są przez różnych wykładowców.

Program i materiały z wykładów dostępne poniżej