Strona przedmiotu w USOS.

Plan wykładów i prezentacje.
Kolejność i tematy poszczególnych wykładów mogą się zmienić w trakcie semestru 

Wykład 1. Podstawowe pojęcia i metoda badan genetyki 1.

Wykład 2. Metoda genetyczna i jej ograniczenia. Genetyka klasyczna.

Wykład 3. Metody i strategie genetyki i genomiki.

Wykład 4. Biologia syntetyczna. Mutacje w ujęciu genetycznym.
Nagranie wykładu 

Wykład 5. Interakcje genetyczne. Podstawy interaktomiki.
Nagranie wykładu.

Wykład 6. Biologia molekularna genu - replikacja.
Nagranie wykladu

Wykład 7. Mutacje i mutageneza. Stabilność genomu - naprawa DNA i rekombinacja.
Nagranie wykladu.

Wykład 8. Podstawy ekspresji genu. Genomy i geny prokariotyczne.
Nagranie wykładu.

Wykład 9. Ekspresja genu eukariotycznego 1. Chromatyna i transkrypcja.
Nagranie wykładu.

Wykład 10. Ekspresja genu eukariotycznego 2. RNA i procesy potranskrypcyjne. 
Nagranie wykładu.

Wykład 11. Przełączniki genetyczne. Genetyczne podstawy rozwoju.
Nagranie wykładu

Wykład 12. Genetyka człowieka. Cechy mendlowskie, zaburzenia chromosomowe, cechy wieloczynnikowe.
Nagranie wykładu

Wykład 13. Genetyka człowieka 2. Nowotwory jako zaburzenia genetyczne
Nagranie wykładu.

Wykład 14. Powstanie i ewolucja informacji genetycznej.
Nagranie wykładu.

Wykład 15. Genetyka, inżynieria genetyczna, społeczeństwo.
Nagranie wykładu

Materiały dodatkowe - dla zainteresowanych: 

Klasyczna publikacja o teście Lurii-Delbrücka ze współczesnym komentarzem:
Luria, S. E., M. Delbrück, 1943, Mutations of bacteria from virus sensitivity to virus resistance. Genetics 28: 491–511.

Artykuł o historii pojęcia "epistaza":
P.C. Philips, 1989,The Language of Gene Interaction, Genetics 149: 1167–1171.

Artykuł o epistazie:
Roth, F.P., Lipshitz, H.D., Andrews B.J., 2009, Q&A: Epistasis, Journal of Biology 8:35.

Artykuł przeglądowy o współczesnych metodach badania interakcji genetycznych:
Boone, C., Bussey, H., Andrews, B.J., 2007, Exploring genetic interactions and networks with yeast, Nat. Rev. Genet. 8: 437-449. 

Artykuły o analizie sieci w biologii:

Podręcznik online: Albert-László Barabási, Network Science 

 

O źródłach lęku przed GMO: Blancke i wsp. (2015), Fatal attraction: the intuitive appeal of GMO opposition. 


Materiały do ściągnięcia:

Aspergillus nidulans jako organizm modelowy.pdf

Drozdze_Saccharomyces_cerevisiae_jako_organizm_modelowy.pdf

Genetyka człowieka

Ekspresja informacji genetycznej u Eukaryota

Skrypt do bloku 3 (inżynieria genetyczna)

Prezentacje z ćwiczeń - dział inżynieria genetyczna, w raz z materiałami uzupełniającymi:

Ćwiczenia 1 (9): inzgen_cwiczenia_1_2020.pdf

Ćwiczenia 2 (10): inzgen_cwiczenia_2_2020.pdf

Ćwiczenia 3 (11): inzgen_cwiczenia_3_2020.pdf

Ćwiczenia 4 (12): inzgen_cwiczenia_4_2020.pdf

Materiały wideo ilustrujące część praktyczną ćwiczeń są tutaj.