Przedmiot jest skierowany do studentów wszystkich kierunków Wydz. Biologii UW, w szczególności I i II roku studiów MU, zainteresowanych metabolizmem RNA oraz nowoczesnymi, molekularnymi technikami wykorzystywanymi w badaniu RNA. Zajęcia koordynują prof. Joanna Kufel i dr Michał Koper i obejmują ćwiczenia (60 godz.) + wykłady (30 godz.).