Strona przedmiotu w USOS


 Materiały do ściągnięcia:

Fakultet-MTARNA-2020-21.pdf

 

Wykłady w formacie PDF:

W1-MTARNA2020-RNAWorld-JKufel.pdf

W2-MTARNA2020-RNAWorld-JKufel.pdf

W3-MTARNA2020-RT-TechTermTrx-MKoper.pdf

W4-MTARNA2020-ncRNA-Chromatyna-MZakrzewska-Placzek.pdf

W5-MTARNA2020-RNAWorld-JKufel.pdf

W6-MTARNA2020-RT-qPCR-MKoper.pdf

W7-MTARNA2020-RNA-w-neuronach-MDziembowska.pdf

W8-MTARNA2020-FizjolRNA-AGolisz.pdf

W9-MTARNA2020-BiochEnzMetRNA-RTomecki.pdf

W10-MTARNA2020-HTPTrx-StructRNA-MKoper.pdf

W11-MTARNA2020-other-ncRNAs-JKufel.pdf

W12-MTARNA2020-BiolStruktRNA-MNowotny.pdf

W13-MTARNA2020-RNPMethods-JKufel.pdf

W14-MTARNA2020-GlobalRNPMethods-JKufel.pdf